B A C K

 

H O M E

M

Y

-

D

O

M

I

N

I

O

N

-

N

L

-

©

2

0

1

2

P U B L I C    I M A G E    L T D

P I L

 

P A R A D I S O    A M S T E R D A M

T H E    N E T H E R L A N D S

2 9    M A Y    1 9 8 6

 

P H O T O S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P H O T O S    M A D E    B Y

J O S    C O R N E L I S S E N